Abril 2016


  • Dies 16 i 17
    Curs d’Aikido
    Yasunari Kitaura, 8è Dan Shihan AIKIKAI
    Mataró (Barcelona)
    + Info